Styrelse

blue sea

Patrik Bäckström (Ordförande)

Marknadschef för Sveaskog, Norra Sverige. Ledamot i styrelsen sedan 2007, ordförande sedan 2019.

    

Sara Keisu (Ledamot)

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, Skellefteå Kommun. Ledamot i styrelsen sedan 2019. 

Marie Stålnacke (Ledamot)

HR-chef Sveaskog. Ledamot i styrelsen sedan 2020. 

 

Monica Quinteiro (Ledamot)

Site Manager SSAB Luleå. Ledamot i styrelsen sedan 2020. 

Linn Andersson (Ledamot)

General Manager Boliden Rönnskär. Ledamot i styrelsen sedan 2020. 

 

Magnus Svensson (Ledamot)

VD, SCA Sourcing & Logistics. Ledamot i styrelsen senaste perioden sedan 2018

Stefan Askenryd (Ledamot)

Ordförande Kommunfullmäktige, Piteå Kommun. Ledamot i styrelsen sedan 2019. 

 

Anja Johansson (Ledamot)

Ordförande Stadsbyggnadsnämnden, Luleå Kommun. Ledamot i styrelsen sedan 2019. 

Sven-Erik Westman (Ledamot, arbetstagarrepresentant)

Ledamot i styrelsen sedan 2017 .

 

Erik Renström (Ledamot, arbetstagarrepresentant)

Ledamot i styrelsen sedan 2019.