Ägarstruktur

blue sea

Våra ägare är en mix av stora företag inom basindustrin i norr samt flera av kommunerna där vi är verksamma.