Miljö och kvalitet

blue sea

För oss är det en självklarhet att jobba med ständiga förbättringar som påverkar vår miljö och kvalitet. 

För samtliga avvikelser inom ShoreLinks verksamhet kan externa aktörer och andra berörda rapportera direkt via vårt system för avvikelser. 

Länk till TRIA

Du kan även ladda ner IA-appen (Avvikelser i arbetsmiljön/AFA Försäkring) i din mobiltelefon. Logga in med:

Användarnamn: Shorelinkapp

Lösen: Shorelink2019

Iso9001 Iso14001 Fyrkant

Vårt miljöarbete

ShoreLink är miljöcertifierade i enlighet med ISO 14001:2015 och arbetar aktivt och långsiktigt för att bidra till ett hållbart samhälle. När verksamheten utvecklas finns alltid hänsyn till miljöpåverkan med som en viktig parameter. Genom bättre användande av resurser och effektivare arbetssätt minskar vi belastningen på miljön. Våra medarbetare är våra viktigaste resurser. Med rätt utbildning och rätt träning ser vi tillsammans till att minimera vår miljöpåverkan.

Vår miljöpolicy

ShoreLink-koncernen arbetar för en långsiktig hållbar verksamhet med god omsorg om den yttre miljön. ShoreLink har miljömässigt hållbara och långsiktiga arbetssätt med effektiva processer inom godshantering, logistik, skeppsklarering och transporter.

Vårt kvalitetsarbete

Vi är sedan 1998 kvalitetscertifierade i enlighet med ISO 9001:2015. Vi har system för processer och rutiner i arbetssätt och metoder. Vi följer upp och åtgärdar avvikelser. Ständiga förbättringar är ett ledord och vi arbetar aktivt med att utveckla och göra alla delaktiga i vårt kvalitetsarbete. 

Vår kvalitetspolicy

ShoreLink-koncernen uppfyller och helst överträffar kundernas kvalitetskrav med effektiva och pålitliga processer inom godshantering, logistik, skeppsklarering och transporter.