Miljö, säkerhet & kvalitet

blue sea

För oss är det en självklarhet att ständigt jobba med, och förbättra, vårt säkerhets- och kvalitetsarbete. Vi prioriterar kvalitet i alla sammanhang, men ser alltid till att först noga analysera och eliminera eventuella faror i vår riskfyllda arbetsmiljö. Vi tror på långsiktighet, och med hjälp av ett väl dokumenterat kvalitetsarbete följer vi upp och vidareutvecklar vår verksamhet. 

Vårt miljöarbete

ShoreLink är miljöcertifierade i enlighet med ISO 14001:2015 och arbetar aktivt och långsiktigt för att bidra till ett hållbart samhälle. När verksamheten utvecklas finns alltid hänsyn till miljöpåverkan med som en viktig parameter. Genom bättre användande av resurser och effektivare arbetssätt minskar vi belastningen på miljön. Våra medarbetare är våra viktigaste resurser. Med rätt utbildning och rätt träning ser vi tillsammans till att minimera vår miljöpåverkan.

En säker arbetsplats är högsta prioritet

I vår verksamhet har vi nolltolerans mot olycksfall. För att klara det krävs både utbildningsinsatser och förbättrade rutiner som ständigt följs upp, ifrågasätts och diskuteras. Genom att öka andelen tillbud som rapporteras in kan potentiella risker uppmärksammas och elimineras. Nya moment och rutiner testas och utvärderas alltid noggrant innan de implementeras i vår verksamhet. Alla på ShoreLink är eniga och beslutsamma i att vi vill ha en trygg och säker arbetsplats. 

Ständig utveckling av kvalitetsarbetet

Vi är sedan 1998 kvalitetscertifierade i enlighet med ISO 9001:2015. Vi har system för processer och rutiner i arbetssätt och metoder. Vi följer upp och åtgärdar avvikelser. Ständiga förbättringar är ett ledord och vi arbetar aktivt med att utveckla och göra alla delaktiga i vårt kvalitetsarbete. 

Iso9001 Iso14001 Fyrkant

För samtliga avvikelser inom ShoreLinks verksamhet kan externa aktörer och andra berörda rapportera direkt via vårt system för avvikelser. 

Länk till TRIA

Du kan även ladda ner IA-appen (Avvikelser i arbetsmiljön/AFA Försäkring) i din mobiltelefon. Logga in med:

Användarnamn: Shorelinkapp

Lösen: Shorelink2019