Sponsring

blue sea

Sponsring är viktigt för oss och en del av vårt engagemang i den region vi verkar. Genom sponsringen vill ge möjlighet för föreningar i vårt verksamhetsområde att verka och utvecklas samtidigt som vi vill stärka vårt varumärke.

Från 2022 satsar vi helhjärtat på ideella verksamheter som inte befinner sig på elitnivå. Vi sponsrar idrottsföreningar likväl som föreningar inom andra verksamheter.

Välkommen med er ansökan

Vår sponsring till ideella föreningar ska

 • Bidra till den ideella föreningens verksamhet och/eller utveckling. 
 • Innehålla tydliga motprestationer.
 • Bidra till att stärka ShoreLinks varumärke.
 • Möjliggöra samarbete.

Vi undviker att sponsra

 • Aktiviteter som skadar vår miljö. 
 • Föreningar/Organisationer vars värden strider mot ShoreLinks värderingar, etik, moral och miljöpolicy.
 • Verksamheter med osund ekonomi. 
 • Politisk eller religiös verksamhet. 
 • Enskilda individer.  

 Ansökningar behandlas tre gånger under 2022

 • ansökan inlämnat senast 28 februari - svar senast 15 mars.
 • ansökan inlämnat senast 30 april - svar senast 16 maj.
 • ansökan inlämnat senast 30 september - svar senast 14 oktober.

Länk till ansökningsformulär.

Luleå Stars