Sponsring

blue sea

Ansökan från ideella föreningar 2021

Sponsring är viktigt för oss och en del av vårt engagemang i den region vi verkar. Genom sponsringen vill ge möjlighet för föreningar i vårt verksamhetsområde att verka och utvecklas samtidigt som vi vill stärka vårt varumärke. 

Vår sponsring till ideella föreningar ska

 • Bidra till den ideella föreningens verksamhet och/eller utveckling. 
 • Innehålla tydliga motprestationer
 • Bidra till att stärka ShoreLinks varumärke
 • Möjliggöra samarbete

Vi undviker att sponsra

 • Aktiviteter som skadar vår miljö. 
 • Föreningar/Organisationer vars värden strider mot ShoreLinks värderingar, etik, moral och miljöpolicy.
 • Verksamheter med osund ekonomi. 
 • Politisk eller religiös verksamhet. 
 • Enskilda individer.  

 Ansökningar behandlas två gånger under 2021:

 • ansökan inlämnat senast 15 mars - svar senast 15 april
 • ansökan inlämnat senast 15 september - svar senast 15 oktober

Länk till ansökningsformulär

 

Sponsring till elitsatsande lag

Oavsett om du är man eller kvinna lägger du ner lika mycket tid när du gör en elitsatsning, men många kvinnor är beroende av annan inkomstkälla för att klara av en sådan satsning. Totalt sett fördelas cirka 20% till kvinnor och 80% till män av all sponsring (www.fairpay.nu). Vi vill bidra till att minska den skillnaden. Därför sponsrar vi även elitsatsande lag. 

 • Piteå IF DFF
 • Luleå Hockey/MSSK
 • Luleå Basket
 • Ett lag till är på gång under våren 2021.