Styrelse

blue sea

Patrik Bäckström (Ordförande)

Marknadschef för Sveaskog, Norra Sverige.

Ledamot i styrelsen sedan 2007, ordförande sedan 2019.

 

    

Sara Keisu (Ledamot)

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, Skellefteå Kommun.

Ledamot i styrelsen sedan 2019. 

 

Marie Stålnacke (Ledamot)

HR-chef Sveaskog.

Ledamot i styrelsen sedan 2020. 

 

 

Monica Quinteiro (Ledamot)

Site Manager SSAB.

Ledamot i styrelsen sedan 2020. 

 

Linn Andersson (Ledamot)

General Manager Boliden Rönnskär.

Ledamot i styrelsen sedan 2020. 

 

 

Magnus Svensson (Ledamot)

VD, SCA Sourcing & Logistics.

Ledamot i styrelsen senaste perioden sedan 2018.  

 

Stefan Askenryd (Ledamot)

Ordförande Kommunfullmäktige, Piteå Kommun.

Ledamot i styrelsen sedan 2019. 

 

 

Anja Johansson (Ledamot)

Ordförande Stadsbyggnadsnämnden, Luleå Kommun.

Ledamot i styrelsen sedan 2019. 

 

Sven-Erik Westman (Ledamot, arbetstagarrepresentant)

Ledamot i styrelsen sedan 2017 .

 

Erik Renström (Ledamot, arbetstagarrepresentant)

Ledamot i styrelsen sedan 2019.