Skellefteå hamn

blue sea

De dominerande godsslagen i Skellefteå utgörs av bulkgods och skogsprodukter. Bulkgods består främst av smältmaterial och färdigprodukter till och från Rönnskärsverken. I Skelleftehamn hanteras skogsprodukter såsom träpellets, bränsleflis, brännved, sågade trävaror. I Skelleftehamn hanteras även skrot och speciella kajavsnitt finns för kemikalier, petroleumprodukter samt cement. De vanligaste exporthamnarna för skogsprodukter ligger i Storbritannien.

En betydande terminalverksamhet bedrivs även i Skelleftehamn där lossning och lastning av lastbilar och järnvägsvagnar med sågade trävaror, containers, maskingods med mera förekommer. Hamnen har förutom järnvägsanslutning, bra kopplingar till E4 mot norr och söder samt väg 95 västerut.

Fakta:

· Året runt trafik: Ja
· Omsättning gods: ca 1,7 milj. ton
· Antal anlöp: ca 300 st
· Antal kajer 5 st
· Torrlastkaj: 893 meter
· Oljekaj: 180 meter
· Djup: 4,5 - 12,5 meter
· RoRo-lägen: 1
· Krankapacitet: En 100 tons hjulburen mobilkran, två vikarmskranar på 15 resp. 13 ton och två rälsbundna kranar på 10 resp. 30 ton.*
· Magasin: 7100 m2
· Asfalterade lagerutrymmen ute: 25 000 m2
· Järnvägsspår: 2

* Vid samlyft kan högre lyftkapacitet uppnås.

Läs mer på www.skelleftea.se/hamn

Hamn Skelleftea