Vi stärker din konkurrenskraft

blue sea

Vår vision

Länken i den moderna industrin. 

Vår affärsidé

Vi levererar logistiklösningar som utvecklar framtidens samhälle. 

ShoreLink är

... ett logistik- och transportföretag till sjöfartsnäringen och till näringslivet i Norr- och Västerbotten. Vi drar fördel av att många funktioner är samordnade inom samma koncern.

  • ShoreLink Terminal som ansvarar för den operativa verksamheten i hamnarna med lastning och lossning.
  • ShoreLink Shipping som bedriver skeppsklarering och speditionsverksamhet.
  • ShoreLink Transport som är entreprenör inom maskin- och transportområdet.

ShoreLink har sitt säte och huvudkontor i Piteå. Företaget bedriver verksamhet i fyra hamnar, Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix, gemensamt hanteras årligen 5 miljoner ton gods i dessa hamnar.

Koncernens omsättning uppgår till cirka 310 Mkr per år. ShoreLink har cirka 220 anställda medarbetare och 130 fordon som används i verksamheten. 

Vi spelar en aktiv roll i utvecklingen av Norr- och Västerbottens näringsliv, genom en kostnadseffektiv och miljövänlig verksamhet i de orter vi verkar i. Vi är kända för hög kompetens, kvalitet, servicegrad och effektivitet.

ShoreLink är ett SS-EN ISO 9001:2015 och 14001:2015certifierat företag.