Skeppsklarering

blue sea

Självklart får du service 24 timmar per dygn, 365 dagar om året.

Skeppsklareringen tar hand om allt du behöver för ett effektivt anlöp.

  • Beställer lastning och lossning av gods
  • Beställning av lots, bogserbåt och båtmän
  • Dokumentation till myndigheter, exempelvis tull och kustbevakning
  • På- och avmönstringar
  • Beställning av reservdelar
  • Hjälp vid sjukdomsfall och proviantering.

Kontakta ShoreLink Shipping

Kvadrat Fartyg Front2