Spedition

blue sea

Dina behov och önskemål som kund är vår drivkraft.

Vi ordnar transporter med bil, järnväg eller flyg, dörr till dörrleveranser eller delar av en transportsträcka. Vi samarbetar med ett brett nätverk av transportörer och rederier för att hitta den bästa lösningen.

Vi tillhandahåller även lagerhållning och lagerhantering av ditt gods i hamnen. Godset tas om hand av erfaren personal och kan lagras en kortare eller längre tid, under tak eller utomhus. Behöver godset någon annan tilläggstjänst, så tar vi även hand om det.

Kontakta ShoreLink Terminal

Kvadrat Pitea 045