Kalix hamn

blue sea

Pappersmassa är det dominerande godsslag som lastas ut i Kalix. Mindre kvantiteter säckpapper och kraftpapper skeppas också ut härifrån. De vanligaste destinationerna för de utgående godsslagen är norra Europa och medelhavsområdet. Dominerande inkommande godsslag utgörs av vedråvara, främst barrmassaved från de baltiska länderna. Sedan 2006 bedrivs året runt trafik i hamnen. 

Fakta:

· Året runt trafik: Ja
· Godsomsättning: ca 250 000 ton
· Antal anlöp: ca 80 st
· Antal kajer 1 st
· Total kajlängd 330 meter
· Djup: 8,5 meter
· RoRo-lägen: Nej
· Krankapacitet: ShoreLink står för mobila kranar
· Magasin; 22 000 m2
· Lager: 20 000 m2
· Asfaltytor: 5 000 m2
· Järnvägsspår: 1

Läs mer på www.kalixhamn.se

Kalix Fyrkantig