Luleå hamn

blue sea

Luleå Hamn, en av Sveriges fem största hamnar, omsätter ca 8,5 miljoner ton gods per år. Den består av fem hamndelar, varav tre allmänna kajer och två industrikajer. De allmänna kajerna är Victoriahamnen, som svarar för torrgods, Uddebo, som svarar för flytande produkter samt Svartön, tilläggsplats för statsisbrytarna och kryssningfartyg. Industrikajerna är Cementas anläggning för lossning av cement och LKAB:s utlastningskaj för malm vid Sandskär, Malmhamnen.

Prislista för Victoriahamnen (Gäller från och med 2023-01-02)

Fakta:

·  Året runt trafik: Ja
·  Omsättning gods: ca 8,5 milj. ton
·  Antal anlöp: ca 600 st
·  Antal kajer 5 st
·  Total kajlängd 1 700 meter
·  Djup: 12,1 meter
·  Ramper och RoRo-lägen 1 st
·  Krankapacitet: 3 st. 35-40 ton*
·  Skeppslastare för järnmalm: 1 st
·  Lagerutrymme ute: 150 000 m2 varav asfalterade 70.000  m2
·  För lagring inomhus styckegods/bulk = 4 st magasin/tält på tot. 16.000 m2
·  Järnvägsspår: 2

* Vid samlyft kan högre lyftkapacitet uppnås.

Läs mer på www.portlulea.se

Hamn Lulea