Miljö

Vår miljöpolicy

ShoreLink-koncernen arbetar för en långsiktig hållbar verksamhet med god omsorg om den yttre miljön.

ShoreLink har miljömässigt hållbara och långsiktiga arbetssätt med effektiva processer inom godshantering, logistik, skeppsklarering och transporter.

ShoreLink är miljöcertifierade i enlighet med ISO 14001:2015 och arbetar aktivt och långsiktigt för att bidra till ett hållbart samhälle. När verksamheten utvecklas finns alltid hänsyn till miljöpåverkan med som en viktig parameter. Genom bättre användande av resurser och effektivare arbetssätt minskar vi belastningen på miljön. Våra medarbetare är våra viktigaste resurser. Med rätt utbildning och rätt träning ser vi tillsammans till att minimera vår miljöpåverkan.