Säkerhet

Krav på säkerhet för alla som utför arbete i hamnen

Från och med 2023 ökar vi säkerheten för entreprenörer som verkar inom vårt hamnområde. ShoreLink AB är samordningsansvarig för arbetsmiljön vilket innebär att vi ska se till att alla har fått information om och följer vår skydds- och säkerhetsrutin.

För att försäkra oss om att informationen når alla våra entreprenörer kommer vi se till att alla som ska utföra arbete på vår anläggning signerar ett arbetstillstånd. Detta kommer att kontrolleras löpande under året.

Har ni frågor kring vårt säkerhetsarbete, kontakta vår KMA-samordnare Ulrika Backeström, ulrika.backestrom@shorelink.se, telefon: +46 911 27 95 11.

 

Rutiner och blanketter för entreprenörer

Skydds- och säkerhetsrutin för entreprenörer i ShoreLinks anläggningar

Arbetstillstånd entreprenör, blankett

Safety provisions for contractors

Work permit contractor, form

 

För samtliga avvikelser inom ShoreLinks verksamhet kan externa aktörer och andra berörda rapportera direkt via vårt system för avvikelser. 

Länk till TRIA

Du kan även ladda ner IA-appen (Avvikelser i arbetsmiljön/AFA Försäkring) i din mobiltelefon. Logga in med:

Användarnamn: Shorelinkapp

Lösen: Shorelink2019